Hotels

Uw hotel heeft internationale gasten. Gasten die u op gepaste wijze van en naar Schiphol wilt laten vervoeren. Maar ook gasten die uit willen in Amsterdam of omgeving, een zakelijke limousine met chauffeur nodig hebben om zakenrelaties te bezoeken, of een comfortabel personenbusje voor een groepsexcursie.

Aan wie vertrouwt u het personenvervoer van uw gasten toe? U wilt natuurlijk zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening. Over de netheid van de auto en de gastvrijheid en het rijgedrag van de chauffeur. Want u doet er zelf alles aan om het uw gasten naar de zin te maken, en verwacht dat ook van anderen.

Shuttle Amsterdam biedt met een moderne vloot personenwagens en busjes een breed pallet aan chauffeursdiensten. Van luchthaven shuttle tot private taxi. Van corporate en VIP-diensten tot groepsexcursies. Met moderne, luxe wagens en professionele, goedgetrainde chauffeurs zorgen we dat uw gasten veilig, comfortabel en stijlvol op hun bestemming arriveren

Vul nu onze offerte formulier in om z.s.m. een passende offerte te ontvangen of
boek Online uw Taxi, Minibus of Touringcar